Menu Close

Detekcija i jačanje poslovne i tržišne otpornosti poduzeća

Poduzeće Key project d.o.o. provodi prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi izvještaje koji će pomagati poduzećima prilikom uspostave poslovne otpornosti poduzeća na sve oblike kriznih situacija te softver koji detektira i prognozira tržišnu otpornost poduzeća.

business resilience

Generalno je problem prepoznat kod mikro, malih i srednjih poduzeća, ali kao ciljna skupina izabrana su mirko i mala poduzeća, te se u prvim koracima proizvod nudi za turistički i građevinski sektor. Cilj je predmetnim poduzećima riješiti problem suočavanja s kriznim situacijama kako nakon suočavanja s istom ne bi došlo do gašenja tih poduzeća.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Tržišna spremnost dva proizvoda:

Prvi proizvod koji se odnosi na „Analizu poslovne otpornosti poduzeća“ testira otpornost poduzeća na eksterne i interne krizne situacije koje prijete poduzećima. Eksterne krizne situacije dijele se na prirodne katastrofe te na strateške i operativne rizike, dok se interne krizne situacije dijele na namjerne i nenamjerne događaje. Radi se o generičkom proizvodu koji ne zahtjeva visoki udio ljudskog rada. Najveći udio ljudskog rada očekuje se radi prezentiranja organizacijskih ušteda koje poduzeća mogu ostvariti s korištenjem različitih poreznih politika, organizacijskih struktura i slično.

Drugi proizvod koji se odnosi na „Detekciju i prognozu tržišne otpornosti poduzeća“ testira otpornost poduzeća. Ovaj proizvod nije generičke prirode te osim podatka o poduzeću i tržištu zahtjeva znanja stručnjaka iz pojedinačnih područja. Proizvod je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima prilikom širenja na nova tržišta ili prilikom testiranja otpornosti na promjenu tržišnih uvjeta (pojava konkurencije, pojava supstituta, ovisnost o komplementarnim proizvodima, smanjenje ili povećanje potražnje, promjena cijene inputa i sl.).

Svrha i opis projektnih aktivnosti:

Problem koji se planira riješiti ovim projektom je prilagodba razvijenog proizvoda/usluge tržišnim zahtjevima unutar građevinskog te turističko-ugostiteljskog sektora te izrada izvještaja specijaliziranih upravo za navedene djelatnosti.

business resilience

Elementom 1 koji se odnosi na prilagodbu razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta prilagođava se trenutno rješenje specifičnim potrebama tržišta (proces traje 12 mjeseci). Ovim elementom potrebno je:

1) Angažirati developera radi prilagodbe i demonstracije u operativnom okruženju prema zahtjevima tržišta te radi optimizacije proizvoda

2) Angažirati dizajnera radi dizajnerske prilagodbe prema zahtjevima tržišta

3) Angažirati istraživača radi prilagodbe prema zahtjevima tržišta – vezano za GDPR regulative i za provođenje patentne zaštite proizvoda te optimizacija proizvoda

4) Angažirati voditelja projekta koji ima znanja vezana za područje poslovne otpornosti unutar kojeg se razvija proizvod

5) Testirati proizvod/uslugu od strane vanjskih stručnjaka koji imaju bogato iskustvo u građevinskog i turističko-ugostiteljskom sektoru te prema istim testiranjima optimizirati i prilagođavati

business resilience

6) Podnijeti zahtjev za patentnom zaštitom na ciljnim tržištima te zaštiti dizajn  proizvoda/usluge

business resilience

Elementom 2 koji se odnosi na pripremu lansiranja proizvoda/usluge provodi se testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima te priprema nulte serije (izvještaja prilagođenih ciljnim

sektorima) te se poseban naglas stavlja na izradu marketinškog plana, istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju te verifikaciju iste analize koja treba utvrditi prioritetna tržišta. Također,

voditelj projekta angažirati će se na pripremi za sljedeći ciklus investiranja s ciljem privlačenja dodatnih sredstva financiranja. Ovim elementom potrebno je:

1) Angažirati developera radi poslova testiranja proizvoda s potencijalnim kupcima te priprema nulte serije

2) Angažirati dva djelatnika u marketingu marketinških aktivnosti izravno vezani za komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge te drugog djelatnika radu poslova izrade marketinškog plana i verifikacije analize tržišta

3) Angažirati voditelja projekta koji ima znanja vezana za područje poslovne otpornosti unutar kojeg se razvija proizvod te revizije poslovnog i marketinškog plana te pripreme za sljedeći ciklus investiranja

4) Angažirati vanjsko poduzeće radi istraživanja i testiranja lokalnog, regionalnog i međunarodnog tržišta

Obratite se s povjerenjem!

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.